GIMP w praktyce (kliknięcie przeniesie cię o poziom wyżej)

Skróty klawiszowe dla wszystkich narzędzi

 

selekcja prostokątna - R

selekcja eliptyczna - E

selekcja z wolnej ręki - F

magiczna różdżka - Z

ścieżki (krzywe Beziera) - B

Inteligentne nożyczki - I

narzędzie do przemieszczania warstw i selekcji - M

lupa - SHIFT + M

narzędzie do kadrowania (skalpel) - SHIFT + C

narzędzie do transformacji - SHIFT + T

narzędzie do odbicia lustrzanego - SHIFT + F

narzędzie tekstowe - T

zakraplacz - O

kubełek - SHIFT + B

gradient - L

ołówek - SHIFT + P

pędzel - P

gumka - SHIFT + E

aerograf - A

narzędzie do klonowania i malowania teksturą - C

narzędzie do zmiękczania i wyostrzania obrazu - V

stalówka - K

dodge i burn (rozjaśnianie i przyciemnianie) - SHIFT + D

smudge - narzędzie do rozmazywania - SHIFT + S


Copyright C 2001 by Maciej Jezierski.
All rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.