Rozmiar: 20899 bajtów
Rozmiar: 934 bajtów Rozmiar: 4842 bajtów Rozmiar: 5446 bajtów Rozmiar: 4594 bajtów Rozmiar: 976 bajtów
Rozmiar: 5167 bajtów Rozmiar: 4982 bajtów Rozmiar: 5031 bajtów
Przewodnicząca klasy

Kamila Dziedziulo

Skarbnik klasowy

Piotr Jankowiak

Samorząd naszej klasy.
Zastępca przewodniczącej

Marcin Serafin

Łącznik z biblioteką

Andżelika Wacławczyk
Wykonali: Piotr Kałmuczak oraz Marcin Serafin