Rozmiar: 20899 bajtów
Rozmiar: 934 bajtów Rozmiar: 4842 bajtów Rozmiar: 5446 bajtów Rozmiar: 4594 bajtów Rozmiar: 976 bajtów
Rozmiar: 5167 bajtów Rozmiar: 4982 bajtów Rozmiar: 5031 bajtów

Ĥrednia klasy - 4,0

Najwyższe ĥrednie:

Katarzyna Krawiec - 5,0
Kamila Dziedziulo - 4,94
Piotr Kuĵma - 4,69
Marcin Serafin - 4,69
Uczniowie z co najmniej jednħ 6:

Katarzyna Krawiec
Kamila Dziedziulo
Magda Gwarda
Jankowiak Piotr
Marcin Serafin


1 2
Wykonali: Piotr Ka³muczak oraz Marcin Serafin