Dnia 21 maja tego roku odbyło się spotkanie z przedstawicielką Biura Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyły wybrane przez historyków osoby z klas drugich i trzecich. Pani opowiadała o Instytucie Pamięci Narodowej - jego historii, pracy i zarządzie. Spotkanie składało się z dwóch części - na jednej byliśmy słuchaczami i widzami kilku krótkich filmików, a na drugiej podzieleni na grupy musieliśmy wykonać przydzielone nam zadania. Później każda z grup w celu podsumowania musiała po krótce opowiedziec o swoim zadaniu i przedstawić innym swoje przemyślenia i uwagi. Spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne i zakończyło się wręczeniem kwiatów dla pani prowadzącej w ramach podziękowania.