Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. Religia (20)

1. Matematyka (110)

1. Chemia (103)

1. J. polski (208)

2. J. angielski (118)
    J. niemiecki (10)

2. Fizyka (102)

2. Chemia (103)

2. J. angielski (118)
    J. niemiecki (117)

1. Matematyka (110)

2. Matematyka (110)

3. J.polski  (208)

3. Chemia (103)

3. Fizyka (102)

3. Geografia (116)

2.  Godz. wych. (208)

3. Historia (115)

4. Matematyka

4. J.polski (208)

4. J.polski (208)

3.  Religia (20)

4. Filozofia (207)

5. W-f

5. Technika (7)

5. Fizyka (102)

4.  J. polski (208)

5. Informatyka (104)

6. W-f

6. J. angielski (118)
    J. niemiecki (117)

6. Historia (115)

5. J. angielski (118)
    J. niemiecki (117)

6. Informatyka (104)

7. Wos (12)

7. W-f

7. Biologia (203)

6. Muzyka (21)

7. W-f

Str.