Dnia 20 listopada odbyło się drugie już w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami. Pierwsza część spotkania odbyła się w sali audiowizualnej, gdzie rodzice uczniów z czterech klas, między innymi z naszej, wysłuchali prelekcji pani pedagog Urszuli Bunkiewicz na temat narkotyków. Druga część zebrania odbyła się w sali 116. Pan Królikowski rozdał rodzicom karteczki z naszymi ocenami. Został poruszony temat wycieczki szkolnej, która prawdopodobnie odbędzie się w maju, do Krakowa. Rodzice na zebranie przybyli licznie. W przyszłym miesiącu konsultacje.

Szczuro