Dnia 13 września 2007 roku na godzinach wychowawczych odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym Forum Młodzieży. Z naszej klasy poszły trzy osoby: Kaśka Wójcik, Kaśka Inglot i Przemek Kozioł. Spotkanie jak zawsze odbyło się w sali audiowizualnej. Celem spotkania było ustalenie kar za brak mundurka, wyznaczenie dni, w których będzie obowiązywał strój galowy oraz dni bez mundurka, a także podjęcie decyzji, gdzie i jak będą organizowane uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Po przedyskutowaniu wszystkich tematów ostatecznie zatwierdzono zmiany. Już czekamy na następne spotkanie!

Szczuro