Dnia 6 września 2007 roku na godzinie wychowawczej odbyły się wybory do samorządu klasowego. Na spotkanie przyszła Pami pedagog, bo od tego roku szkolnego jest naszym wychowawca zastępczym. Długo Pani mówiła nam kto powinien być przewodniczącym, zastępcą i skarbnikiem. Potem uczniowie podali swoje propozycje, następnie Pan Królikowski i nasz gość. Proponowanych było 6 osób. Po szybkim głosowaniu na kartkach zostały wybrane następujące osoby:

Przewodnicząca: Klaudia Ćwiertniewicz
Zastępca: Monika Fabjanowska
Skarbnik: Szymon Trela

Kamcia