Dnia 16.04.2007 roku do naszej klasy przyszła Pani z poradni do spraw uzależnień z Lubina. Przez dwie godziny lekcyjne nasz  gość opowiadał nam o uzależnieniach. Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych rzeczach, już wiemy jak narkotyki, papierosy, alkohol oraz sterydy są dla naszego zdrowia groźne. Spotkanie było bardzo ciekawe...

                                                                                                                                         ...KamCia...