11 września 2006 r.


Dziś na godzinie wychowawczej odbyły się wybory do rady samorządu klasowego. W wyniku tajnego głosowania ustaliliśmy następujący skład:

  • przewodnicząca - Kamila Pędlowska
  • zastępca - Przemysław Kozioł
  • skarbnik - Monika Fabjanowska
  • łącznik z biblioteką - Michał Reguła