Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Matematyka
WOS
J.polski Matematyka Religia Fizyka
Godz. wych.
W-f W-f J.polski Matematyka
Geografia
W-f J.angielski
J.niemiecki
W-f
J.angielski
J.niemiecki
Chemia
Matematyka Historia J.angielski
J.niemiecki
Informatyka
J.niemiecki
J.angielski
Biologia
J.polski Historia Religia
J.polski Zaj.artystyczne
J.angielski
J.niemiecki
Matematyka J.polski

Zaj.artystyczne