Doświadczenia chemiczne

Wykrywanie obecności  CO2 (dwutlenku węgla).

 

 

W trakcie zajęć laboratoryjnych zajmowaliśmy się wykrywaniem obecności dwutlenku węgla w wydychanym przez nas powietrzu. Do probówki z wodą wapienną wydychaliśmy przez rurkę powietrze z płuc.

Obserwacje:

Pod wpływem wydychanego powietrza woda wapienna zmętniała. Mętnienie wody wapiennej jest reakcją charakterystyczną dla dwutlenku węgla (tzn. pozwalającą wykryć jego obecność).

 

 

 

Wnioski:

W powietrzu wydychanym z płuc znajduje się dwutlenek węgla, o czym świadczy zmętnienie wody wapiennej.

Szymon Trela Ia 

Powrót