GŁÓWNA

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

PLAN LEKCJI

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

w-f
chemia(sala 103)
wos(sala 216)
fizyka(sala 102)
j.polski(sala 211)
w-f
historia(sala 106)
fizyka(sala 102)
j.angielski(sala 7)
matematyka(sala 19)
j.angielski(sala 7)
j.niemiecki(sala 213)
geografia(sala 202)
j.niemiecki(sala 213)
godz.wych.(sala 211)
geografia(sala 202)
matematyka(sala 19)
religia(sala 16)
historia(sala 106)
w-f
j.polski(sala 106)
w-f
matematyka(sala 19)
matematyka(sala 7)
chemia(sala 103)
matematyka(sala 211)
j.polski(sala 211)
biologia(sala 8)
religia(sala 16)
informatyka(sala 104)
j.angielski(sala 7)
wos(sala 216)
j.polski(sala 211)
j.polski(sala 211)
j.angielski(sala 7)