Prace wykonane na ogólnopolski  konkurs fotograficzny "Żywioły"
zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie

Krzysztof Piskorz (3d)

Karolina Ptak (1c) - I miejsce w kategorii "obraz nieprzetworzony"

Kamil Kędzior (2b)

Bartosz Połeć (2d) - wyróżnienie w kategorii "fotomontaż"

Aleksander Stępniewicz (3d) - wyróżnienie w kategorii "fotomontaż"

Powrót