Zdjęcia wysłane na konkurs fotograficzny "Świat wokół mnie"
zorganizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Lubinie

Zofia Bajus (1a) - nagroda Tomasz Rosik (3e) - wyróżnienie Natalia Kościewicz (3f) - nagroda Jakub Pauś (3f) - nagroda

Garcjan Partyka (3f) - wyróżnienie

Aleksandra Jakubowska (3f) - nagroda

Katarzyna Nieroda (3f) - nagroda

Klaudia Adamczyk (2e) - wyróżnienie

Maja Rosołowska (1a) - nagroda


Powrót