Prace wykonane na konkurs
"Rio + 10 = Moje stanowisko"

Kamil Szmyd (2a) Pawe³ Murawski (1i) Zbigniew Forjasz (2b) Kacper Ogorzelec (2a) Kasper Wolak (1i)

Powrót