Zdjęcia wykonane na regionalny konkurs fotograficzny "Chrońmy przyrodę Ojczystą"
zorganizowany Towarzystwo przyjacół Dzieci w Legnicy

 

Piotr Bochen (5b)   Jan Tutko (6a)   Jurgita Adamus (5a)
         
Marcelina Greń (5b)   Mateusz Pośpiech (6a)   Marcel Grygiel (7f)

Powrót