Prace wykonane na III wojewódzki  konkurs fotograficzny "Dolno¶l±ska kolej dawniej i dzi¶"
zorganizowany przez Szkołę Podstawow± nr 1 w Polkowicach

Wojciech Wróblewski (2b)

Wojciech Wróblewski (2b)

Michał Kossakowski (3d) - wyróżnienie

Michał Kossakowski (3d)

Michał Kossakowski (3d)

Marta Kondraczuk (1d)

Marta Kondraczuk (1d)

Marta Kondraczuk (1d)

Michał Kossakowski (3d)

Marta Kondraczuk (1d)

Marta Kondraczuk (1d)

Michał Kossakowski (3d)

  Wojciech Wróblewski (2b) Kamil Gruszka (1b)  

Powrót