Prace wykonane na wojewódzki  konkurs fotograficzny "Dolno¶l±ska kolej dawniej i dzi¶"
zorganizowany przez Szkołę Podstawow±  nr 1 w Polkowicach

Michał Kossakowski - III miejsce

Alan Abramowicz

Damian Gruszka

Iwona Bednarek - II miejsce

Krystian Jasiak

Daniel Sienkiewicz

 

Daniel Sienkiewicz

Michał Kossakowski

Michał Kossakowski

Paweł Bry¶


Powrót