Prace wykonane na XVII Dolnośląski Konkurs Plastyczny
pn. “TRADYCJĄ DYKTOWANE”
organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji

Aleksandra Kordek (3b) Dariusz Rystwej (3c) - wyróżnienie Milena Jawor (1e) Emilia Nowaczyk (1e) - wyróżnienie Julia Kurowska (2d) Katarzyna Sądowska (2e)
Magdalena Lasak (1b) - wyróżnienie Ewa Bocian (2e) Anna Sipużyńska (2e) Dawid Lewenda (1a) Kacper Oprządek (1e) Sandra Poniewierka (1a) - wyróżnienie
Alicja Więcław (1b) Kamila Kuriata (3b) Urszula Diduszko (1a) - wyróżnienie Adrian Patera (3b) Tomasz Jankowiak (3b)  

Powrót