Prace wykonane na XV Dolnośląski Konkurs Plastyczny
pn. “TRADYCJĄ DYKTOWANE”
organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji

Marta Olejniczak (2d) - nagroda główna Pola Sidorów (1b) Wojciech Durkacz (2b) Aleksandra Więch (1f) Konrad Bielecki (2d) - wyróżnienie Piotr Krajewski (1c)
Marta Gruszka (1f) Bartosz Rudnikowicz (2b) Dariusz Rystwej (1c) Anna Bajon (2b) - wyróżnienie Wojciech Borowczyk (2a) Tomasz Jankowiak (1b)
Maciej Węgielski (2d) - wyróżnienie Mateusz Karpiejczyk (1c) Magdalena Pytiak (1f) Rafał Bobowski (2a) Magdalena Komorowska (1f) Daria Poręba (1c)
Michał Lasak (2d)          

Powrót