Prace wykonane na XIII Dolnośląski Konkurs Plastyczny
pn. “TRADYCJĄ DYKTOWANE”
organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji

Przemysław Pomiechowski (2f) Bartosz Rudnikowicz (1b) Anna Bajon (1b) Przemysław Pomiechowski (2f) Adriana Wyszomierska (2f) - wyróżnienie Adrian Nowak (3d)
Joanna Kozińska (3d) Dawid Rzepka (1b) Barbara Bartkowicz (2f) Magdalena Diduszko (1a) Jakub Kida (1d) Mateusz Pawlak (1d)
Patryk Skowroński (3a) - nagroda główna Paulina Marszał (2f) Michał Lasak (1d) Patryk Wojda (2f) Aleksandra Marynowska (3a) Anna Bajon (1b) - wyróżnienie
      Patrycja Biadała (1b)    

Powrót