Prace wykonane na XIII Dolnośląski Konkurs Plastyczny
pn. “TRADYCJĄ DYKTOWANE”
organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji

Patrycja Szkyrpan (2d)

Katarzyna Ochmańska (3b) - wyróżnienie

Katarzyna Kajewska (3b) - wyróżnienie

Patrycja Szkyrpan (2d) Arina Piórkowska (3b)

Tomasz Woch (3b)

Adriana Wyszomirska (1f) Pola Krzysiak (1f) Adrian Nowak (2d) Katarzyna Kajewska (3b) Przemysław Pomiechowski (1f) Bartosz Połeć (3d)
Joanna Kozińska (2d) - nagroda główna Mateusz Młodzik (3b) Krzysztof Bartkowicz (1f) Piotr Murawski (3b) Adrian Nowak (2d)  
           

Powrót