Prace wykonane na XII Dolnośląski Konkurs Plastyczny
pn. “TRADYCJĄ DYKTOWANE”
organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji

Kamil Gruszka (1b)

Julia Bardzińska (1d)

Joanna Rosińska (1c)

Karolina Śliwak (1d) Joanna Kozińska (1d) - nagroda główna

Adrian Nowak (1d)

Adrian Nowak (1d) Dorota Rachwalska (1d) Oskar Zinkiewicz (1g) Aleksandra Skraba (2a) Marek Ryś (2a) Monika Turalska (2a)
Katarzyna Kajewska (2b) Tomasz Woch (2b) Piotr Murawski (2b) Katarzyna Ochmańska (2b) Katarzyna Ochmańska (2b) - wyróżnienie Arina Piórkowska (2b)
Michał Kossakowski (3d) - wyróżnienie Alan Abramowicz (3d) - nagroda główna Agata Jastrzębska (2a) Damian Gruszka (3d) Krzysztof Piskórz (3d) Damian Gruszka (3d)

Powrót