Prace wykonane na XI Dolnośląski Konkurs Plastyczny
pn. “TRADYCJĄ DYKTOWANE”
organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji

Maciej Guzik (1b) - wyróżnienie

Angelika Zawadzka (2c)

Alicja Makuchowska (2g)

Kamil Szymański (1b) - nagroda główna
Aleksy Matukiewicz (2b) Damian Gruszka (2d) Alan Abramowicz (2d)
Aleksandra Kubica (2d) Paulina Fuczyło (2e) - wyróżnienie Joanna Kozłowska (2e) - wyróżnienie Anna Dzieglewicz (2e)
Paweł Bryś (3a) Szymon Trela (3a) - nagroda główna
  Amadeusz Bartoszek (3c) Angelika Janowicz (3c)  

Powrót