Prace wykonane na X Dolnośląski Konkurs Plastyczny
pn. “TRADYCJĄ DYKTOWANE”
organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji

Agnieszka Zamojtel (1b)

Aleksander Stępniewicz (1d)

Damian Gruszka(1d) Daniel Sienkiewicz (3b)

Dawid Bulak (1e) Joanna Kozłowska (1e) Katarzyna Wypasek (3b) Klaudia Kubowicz (1b) Marta Budziarek (2c) - Maichał Kossakowski (1d) -
Pamela Kurt (1b) - Paulina Fuczyło (1e) Paweł Bryś (2a) Wiktor Janczak (2c)    

Powrót