Prace wykonane na VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny
na Kartkę Świąteczną i Noworoczną pn. “TRADYCJĄ DYKTOWANE”
organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji

Marta Dudziak (1a)

Krzysztof Rosiński (3i)

Marta Dudziak (1a)

Jonasz Smętek (2l)

Chrystian Baranowski (2m) Julian Wypasek (1g) Julian Wypasek (1g) Tomasz Jelonek (1g)

Powrót