Prace wykonane na XIII Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej
(fotomontaż pt. "Niemożliwe") zorganizowany przez
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Kacper Czaja (1c) Dominika Rusinko (1c) Damian Maćków (2a) Seweryn Gołdyn (2a) Joanna Pólkowska (2a)
Kornelia Pastuszak (1c) Damian Kłos (2a) Klaudia Adamczyk (2e) Miłosz Brzeziński (1a) Jakub Machowicz (1a)
         

Powrót