Prace wykonane na XI Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej
(znaczek okolicznościowy na temat: „Rok 2015 Międzynarodowym
Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło (IYL 2015)”)
zorganizowany przez
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Pola Sydorów (3b) Anna Sipuzyńska (2e) Julia Kurowska (2d) - I miejsce Maksymilian Marszał (3b) - II miejsce Adrian Patera (3b)
Adrian Puniach (3b) - I miejsce Kamila Kuriata (3b) - III miejsce Dariusz Rystwej (3c) Aleksandra Kordek (3b) Katarzyna Czajkowska (1b) - wyróżnienie
         

Powrót