Prace wykonane na Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej
(temat prac - fotomontaż Moje miasto za 100 lat) zorganizowany
przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Kamila Kuriata (1b) Julia Włódarczyk (1f) Adrian Patera (1b) Patrycja Biadała (2b) Jakub Kida (2d)
Maciej Węgielski (2d) Alicja Marynowska (1e) Dariusz Rystwej (1c) Bartosz Rudnikowsicz (2b)  

Powrót