Prace wykonane na Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej
(temat prac - plakat Czy "zjemy" Ziemię?) zorganizowany
przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Piotr Zaraś (1e) Mateusz Młodzik (3b) - II miejsce
Katarzyna Ochmańska (3b) - I miejsce
Joanna Kozińska (2d) Adrian Nowak (2d)
Tomasz Brzezowski (3b) Kinga Inglot (3b) Kamil Szymański (3b) - wyróżnienie Bartosz Połeć (3d) - II miejsce Arina Piórkowska (3b)

Powrót