Prace wykonane na Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej
(temat prac "Wiosną świat budzi się do życia) zorganizowany
przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Szymon Trela (kl. 1a) - wyróżnienie Daria Sawczyk (kl. 2a)
Łukasz Dąbek (kl. 2d) - III miejsce
Piotr Pikor (kl. 3c) - I miejsce Mariusz Hrywna (kl. 2d)
Katarzyna Wypasek (kl. 2b) Kamil Kurasiński (kl. 2d)
Łukasz Dąbek (kl. 2d)
Mateusz Krawiec (kl. 2d) - wyróżnienie  

Powrót