Prace wykonane na Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej
(temat prac "Moje miasto - fotomontaż) zorganizowany
przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Szymon Trela (2a) - I miejsce Michał Kossakowski (1d) Łukasz Dąbek (3d) - II miejsce
 
Damian Gruszka (1d) - III miejsce Alan Abramowicz (1d)
Paweł Bryś (2a) Marcin Wlazło (3d) Daniel Sienkiewicz (3b) - III miejsce Aleksander Stępniewicz (1d) - II miejsce

Powrót