Fotomontaże wykonane przez uczniów klasy 2i w roku szk. 2002/2003
przy pomocy programu Gimp

 

Powrót