Fotomontaże wykonane przez uczniów klasy 3a w roku szk. 2001/2002 przy pomocy programu Gimp

 

Powrót