Konkurs fotograficzny "Gmina Polkowice w moich oczach"
zorganizowany przez Młodzieżow± Radę Miejsk± w Polkowicach

 

fot. Barosz Sokół - I miejsce

fot. Łukasz Zarzecki - III miejsce

fot. Paweł Paj±k - wyróżnienie

fot. Łukasz D±bek - wyróżnienie

fot. Kamil Kozub - wyróżnienie

fot. Tomasz Synowiec - wyróżnienie

 

Powrót