Prace wykonane na powiatowy konkurs fotograficzny
"Ekologiczne oblicza Powiatu Polkowickiego"

Patrycja Wzorek (3d)

Patryk Wojda (3f)

Kamil Jankowski (3c) Weronika Pratkowiecka (2e) Paulina Marszał (3f) - wyróżnienie Monika Płaskonka (3d) - I miejsce
    Monika Czaja (3g) Maciej Urbańczyk (2c) - wyróżnienie    

Powrót