Zdjęcia wykonane na XVI Regionalny Konkurs
Plastyczny i Fotograficzny "Chrońmy Przyrodę Ojczystą"
zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy

Jakub Bryl (3a) - wyróżnienie   Dawid Łyga (3a) - III miejsce

Zuzanna Koncur (3a) - wyróżnienie

  Damian Kłos (3a) - wyróżnienie

Powrót