Poniższe elementy są przeznaczone do wykonania prezentacji

hymn      2+1